Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Zwroty i reklamacje

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a jeśli sprzedający nie poinformował o prawie do odstąpienia – 12 miesięcy. Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia, podobnie jak zwrot środków przez Sprzedającego. Sprzedający może jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu. Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Formularze do pobrania:

 REKLAMACJE

REKLAMACJE
1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania
wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi
lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach
określonych w Kodeksie cywilnym:
złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
żądać usunięcia wady.
3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres
pocztowy lub elektroniczny wskazany w Regulaminie.
4. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny
lub mailowy, na jaki powinna być skierowana odpowiedź na reklamację,
powód składania reklamacji oraz żądanie.
5. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie
reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do
dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na
adres Warszawska 2H/9/10 , 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
6. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a
także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
7. Reklamacje dotyczące działania Sklepu lub Konta należy kierować na adres e-
mail wskazany w Regulaminie.
8. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
9. Sprzedawca rozpatruje reklamacje na podstawie Regulaminu oraz przepisów
prawa powszechnie obowiązujących w Polsce.
10. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana zgodnie ze wskazaniami osoby
składającej reklamację, tj. na pocztowy adres korespondencyjny lub mailowo,
a jeżeli takich wskazań brak – w sposób analogiczny do sposobu złożenia
reklamacji.
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I
DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
11. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego
przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
-mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki
-Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z
wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne.
Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj:
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
-przy pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu
konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie
Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o
rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady
postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod
adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
- bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl